Lexa, Lukáš: Století Slovácké brigády. Historická paměť pozapomenuté vojenské jednotky

Kulometčíci Slovácké brigády

Kulometčíci Slovácké brigády

Foto z archivu Franka Vyskočila

Důstojníci Slováckého pěšího pluku

Důstojníci Slováckého pěšího pluku

Foto z archivu autora

 

Literatura:

Lexa, Lukáš: Slovácká brigáda a její důstojnický sbor v letech 1918 až 1919. Jižní Morava 52, 2016, svazek 55, s. 159–194.

Týž: Vojáci Slovácké brigády očima historické statistiky. Magisterská oborová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Brno 2018.

Týž: Volkswehr v českých zemích na počátku Československa se zaměřením na jižní Moravu. Diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Brno 2018.

Němeček, Vlastimil: Přínos dobrovolnických útvarů, zejména Slovácké brigády, při vzniku ČSR v letech 1918–1920. In Kux, Jan a kol.: Přínos armády pro vznik a rozvoj České republiky. Brno 2013, s. 36–46.

Němeček, Vlastimil: Slovácká brigáda, Malovaný kraj, 44, 2008, č. 6, s. 8–9.