Jančář, Radovan: Generál Jan Vančura – pacifista ve dvou světových válkách

Gen. Jan Vančura (mezi manželkou Františkou a synem Jiřím) při návratu do Uherského Hradiště; květen 1945

Gen. Jan Vančura (mezi manželkou Františkou a synem Jiřím) při návratu do Uherského Hradiště; květen 1945

Foto z archivu Heleny Šuranské

J. Vančurovi je věnována rovněž kniha Právo má přednost před mocí

J. Vančurovi je věnována rovněž kniha Právo má přednost před mocí

Foto z archivu autora