Urbančík, Vojtěch: Zlopověstný časopis Uprkův kraj

V podstatě celý obsah jednotlivých čísel časopisu tvoří především národopisně a vlastivědně laděné články

V podstatě celý obsah jednotlivých čísel časopisu tvoří především národopisně a vlastivědně laděné články

 

V podstatě celý obsah jednotlivých čísel časopisu tvoří především národopisně a vlastivědně laděné články

V podstatě celý obsah jednotlivých čísel časopisu tvoří především národopisně a vlastivědně laděné články

Foto: autor