Žákovská soutěž

Znáš Slovácko?

(Soutěžní kvíz pro žáky základních škol)

Výsledky soutěže

 

PRAVIDLA

Pravidla soutěžního kvízu Znáš Slovácko?

  1. Soutěž vyhlašuje Malovaný kraj, občanské sdružení, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav, IČ:27010511 (dále jen pořadatel soutěže).
  2. Soutěž je určena pro věkovou kategorii do 15. let.
  3. Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění kvízu uveřejněného na www.malovanykraj.cz/zakovskasoutez a povinných kontaktních údajů (jméno a příjmení soutěžícího, adresa, e-mail nebo telefon a název školy, kterou navštěvujete).
  4. Výhry obdrží tři vylosovaní soutěžící, kteří správně zodpoví nejméně 17 z 20 kvízových otázek.
  5. Výhrami jsou tři rodinné vstupenky na letošní návštěvnickou sezónu do Archeoskanzenu Modrá (www.archeoskanzen.cz), nacházejícím se u Velehradu.
  6. Účastí v soutěži poskytuje soutěžící pořadateli soutěže souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a názvu školy, již navštěvuje, v souvislosti s prezentací výsledku soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele.
  7. Soutěž trvá od 20. 3. 2015 do 26. 5. 2015.