Soutěž

Správná odpověď na dotaz v zářijové soutěži Malovaného kraje zněla, že Rácové byli elitní jízdní jednotky Srbů ve vojsku Matyáše Korvína a že jsou zmíněni v článku Hejtman Blažej Chotěřinský a obléhání Hodonína v roce 1470.

Výhercům – Marii Kuřilové ze Strážnice, Marii Měchurové z Vacenovic a Jiřímu Tomanovi z Brna – jsme již spolu s blahopřáním zaslali jejich ceny, tedy Slovácké vymalovánky autora Vladimíra Šáchy.

Dnes se ptáme: Ve kterém článku z aktuálního vydání se píše o tzv. Žižkově stolu?

Pro každého ze třívylosovaných čtenářů,kteří nám své správné odpovědi sdělí do 15. prosince, máme připraven zpěvník 35 roků s pěsničkú a vínem s podtitulem Mužáci z Moravskej, obsahující 101 slováckou lidovou píseň, jenž do soutěže věnovali mužáci ze Slováckého krúžku Moravská Nová Ves.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.