Soutěž

Na dotaz z březnového vydání Malovaného kraje odpověděli správně ti, kteří napsali, že jde o článek Jaroslava Slezáka Nářečí v Němčičkách aneb Jak sem jednú starýmu Fúkalovi pokrýval presúz.

Vylosovaným soutěžícím (Blance Svobodové z Nové Vsi, Ireně Bařinové z Ratíškovic a Marii Kočišové z Brna – Starého Lískovce) jsme již spolu s blahopřáním zaslali jejich výhry, tj. rodinné vstupenky do Slováckého muzea v Uherském hradišti a jeho poboček.

Otázka: Co je to Ladies patronesses a ve kterém článku v aktuálním Malovaném kraji se s tímto názvem setkáte?

Pro každého ze třívylosovaných čtenářů,kteří nám své správné odpovědi sdělí do 14. června, máme připraveny volné vstupenky pro dvě osoby na letošní Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, jež do soutěže věnoval Národní ústav lidové kultury.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.