Soutěž

Na otázku z červencového vydání Malovaného kraje správně odpověděli ti, kteří nám napsali, že jméno Giovanni Pieroniho bylo obsaženo v článku Bastiony v uherskohradišťském barokním opevnění.

Vylosovaným soutěžícím – Mirce Fojtíkové z Kostic, Aleně Klapalové z Brna a Jaroslavu Miholovi z Mutěnic – jsme již spolu s blahopřáním zaslali jejich výhry, tedy vstupenky pro dvě osoby na letošní Pálavské vinobraní.

Aktuálně se ptáme: Kdo to byli tzv. Rácové a ve kterém z článků tohoto vydání Malovaného kraje jsou zmíněni?

Pro každého ze třívylosovaných čtenářů,kteří nám své správné odpovědi sdělí do 10. listopadu 2017, máme připraveny Slovácké vymalovánky (54 ornamentových předloh) od Vladimíra Šáchy, jež do soutěže věnovalo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o. p. s.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.