Soutěž

Správná odpověď na dotaz v lednovém vydání Malovaného kraje zněla: Josef Šnejdárek.

Výhercům – Radaně Brumovské z Tvrdonic, Rostislavu Kučerovi z Napajedel a Robertu Cinadrovi z Kostic – jsme již spolu s blahopřáním zaslali jejich ceny, tzn. rodinnou vstupenku na rok 2018 do Regionálního muzea v Mikulově.

Dnešní otázka: Ve kterém z článků se píše o Masarykově pomníku v Hodoníně?

Pro každého ze třívylosovaných čtenářů,kteří nám své správné odpovědi sdělí do 10. května, máme připravenu výpravnou obrazovou publikaci Líby Taylor a Jana Kostrhuna Víchernice. Mizející parádnice Moravy. Ceny do soutěže věnovala Jihomoravská komunitní nadace.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictvím webových stránek Malovaného kraje, e-mailem či poštou.